OFERTA

Konsultacja psychologiczna
1-3 spotkań, których celem jest wstępne rozpoznanie natury trudności i wyznaczenie sposobu pomocy. Może polegać na udzieleniu jednorazowej porady, psychoedukacji lub być wstępem do dalszej współpracy i podjęcia terapii.

Psychoterapia indywidualna
Rozmowa kierowana bazująca na pytaniach terapeutycznych. Powodem zgłoszenia nierzadko są uciążliwe objawy m.in. lękowe, depresyjne, złe samopoczucie, trudności z budowaniem satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, problemy z samoakceptacją, z podjęciem życiowych decyzji.
Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie. Sesja terapeutyczna trwa średnio 1 godzinę.

Psychoterapia rodzinna
Terapia z udziałem wszystkich (lub części) członków rodziny celem wykorzystania zasobów i siły rodziny w rozwiązaniu problemu.

Psychoterapia małżeństw i par
Dotyczy różnych problemów pojawiających się w związku. Daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera.

Psychoterapia dzieci
Zazwyczaj trudności jakie przeżywają dzieci dotyczą całej rodziny, dlatego w pracę nad rozwiązaniem problemu angażuję rodziców.
Zajmuję się również psychoedukacją i poradnictwem dla rodziców w problemach opiekuńczo-wychowawczych, diagnozą i wczesną interwencją, projektowaniem ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci.

Wizyty domowe
Konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania rodziny z dziećmi do 7 lat Umożliwiają obserwację i diagnozę dziecka oraz rodziny w naturalnym środowisku. Bezstresowo dla dziecka, wygodnie dla rodziców, użytecznie do pracy terapeutycznej. Spotkanie trwa około 2-4 godzin i obejmuje wstępną diagnozę i omówienie planu pracy nad pożądaną zmianą, rozwiązaniem problemu.

Diagnoza psychologiczna
Przeprowadzanie specjalistycznych testów psychologicznych i sporządzanie opinii:
- dzieci – rozwijanie mocnych strony dziecka, projektowanie ćwiczeń stymulujących obniżone funkcje,
- dorosłych – testy osobowościowe, poziomu intelektualnego, predyspozycji i zdolności.

Psychologia sądowa
Opiniowanie sądowe w zakresie psychologii.
Pomoc psychologiczna i poradnictwo z zakresu psychologii sądowej w sprawach rodzinnych, rozwodowych, opiekuńczych i wychowawczych.
Pomoc w problemach okołorozwodowych np. wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu.

Terapia chorych somatycznie
Wsparcie chorego i jego rodziny w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową związaną z chorobą. Diagnoza neuropsychologiczna i przygotowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń usprawniających.

Warsztaty i szkolenia
Psychoedukacja grupowa m.in. z zakresu tematyki psychologii rodziny, rozwoju kompetencji wychowawczych, psychologii dziecka, psychologii lekarskiej, psychologii pracy i organizacji.

Gabinet: 64-100 Leszno, ul. Stanisława Żółkiewskiego 2, tel. 607 254 099
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.